1. Het verhaal

De organisatie

Het Scheldemond College is een openbare scholengemeenschap voor vmbo-basis, mavo, havo en vwo. De school heeft twee locaties op steenworpafstand aan het Weyevlietplein aan de rand van Vlissingen: locatie Sardijn met de opleidingen havo, atheneum en gymnasium en locatie Wielingen met de opleidingen vmbo-b en mavo-kgt.

De ontwikkelingen in de leerlingenaantallen zijn de laatste jaren redelijk stabiel gebleven op het Scheldemond College. Op middellange termijn, voor het voortgezet onderwijs nu ook binnen de periode die dit schoolplan beslaat, zal er naar verwachting sprake zijn van lichte krimp, zowel voor het Scheldemond College als voor de Mondia scholengroep als geheel. De komende jaren kunnen ontwikkelingen ten aanzien van leerlingenpopulatie (bijvoorbeeld woningbouw in de gemeente Vlissingen) de context van de school en de scholengroep veranderen. De bestuurlijke samenwerking met Nehalennia binnen de Mondia Scholengroep heeft haar vruchten al afgeworpen. Er wordt regelmatig gebruikt gemaakt van de interne mobiliteit en in het centrale managementteam worden vele onderwerpen in goed overleg besproken en afgestemd.