Voorwoord

Het schoolplan 2022-2026 van het Scheldemond College in Vlissingen beschrijft de toekomstvisie voor haar onderwijs en geeft richting aan de koers voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor haar leerlingen.