4. Sturen op kwaliteit

In het kader van kwaliteit reflecteren we systematisch op geformuleerde beleidsintenties volgens de PDCA-cyclus. Het Scheldemond College kent een goed kwaliteitszorgsysteem. Jaarlijks evalueren we onze kwaliteitsresultaten en formuleren we in een jaarplan de speerpunten voor het daaropvolgende schooljaar. Op deze manier blijven we ons voortdurend ontwikkelen en verbeteren. Ook in schooljaar 2022-2023 zijn de jaarplannen die zijn voortgekomen uit het vorige schoolplan geëvalueerd. Deze eindevaluatie geeft antwoord op de vragen ‘doen we de goede dingen, doen we de dingen goed, hoe weten we dat, vinden anderen dat ook en wat gaan we met deze informatie doen’. Daarnaast is de feedback van alle belanghebbenden over de toekomst van het Scheldemond bekeken en gewogen. De naar bovengekomen informatie is samen met de richting vanuit Koersplan 2021-2024 van de Mondia scholengroep aangegeven, de basis geweest voor het schoolplan. De school weet waaraan gewerkt moet worden (koers-, school- en jaarplan) en blijft alert op hetgeen de samenleving van haar vraagt. Dit betekent goede afspraken maken, de afspraken effectueren en evalueren, bij sturen en meegaan met ontwikkelingen. Wij reflecteren in de teams en secties systematisch de geformuleerde beleidsintenties om van daaruit te komen tot bijsturing en borging.