5. Financiën en bedrijfsvoering

Onze leerlingen en medewerkers ervaren onze gebouwen als een prettige, veilige plek. Het is een actieve school, een campus met twee keurige en functionele gebouwen.

Gezien de ideeën over onderwijsvernieuwing (Koersplan) wordt in beeld gebracht hoe we met de ruimtes die we nu hebben in kunnen spelen op de groeiende behoefte aan studieruimtes voor leerlingen waar ze individueel of in groepjes aan projecten en opdrachten kunnen werken. De mediatheek Sardijn wordt omgevormd tot een ruimte waar onze kinderen gebruik kunnen maken van faciliteiten zoals bibliotheek, computers, leer- en/of werkplek. Een werkgroep is bezig met de gewenste leer- en werkomgeving.

We hebben aandacht voor duurzaamheid. Onder andere met behulp van het grote aantal zonnepanelen leveren we een bijdrage aan een betere en gezondere leefomgeving.

Het Scheldemond College is helder en eerlijk over haar bedrijfsvoering en haar financiering. Via intranet zijn de begroting en het formatieplan door alle medewerkers te raadplegen. Kwartaalrapportages en het Management- verslag gaan naar de leden van de Raad van Toezicht, die deze kritisch bekijken en eventueel vragen stellen en suggesties doen.