3. De mensen

Om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven, om een positief leerklimaat te creëren, om kennis over te dragen, om leerlingen te ondersteunen bij hun ‘Bildung’ en om leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van een open, verbonden blik, is het essentieel dat medewerkers de benodigde kennis hebben en zich blijven ontwikkelen. We verwachten van onze medewerkers dat zij zich positief, betrokken en met een open blik naar onze leerlingen en de wereld waarin zij leven opstellen. Omdat de wereld steeds verandert en onze leerlingen zich steeds ontwikkelen en anders opstellen, is een lerende, op ontwikkeling, verandering en verbetering gerichte houding daarbij extra belangrijk. Daarin kan en mag niemand achterblijven. Goed onderwijs maak je samen.

Op het Scheldemond College werken we met goed, gedreven en gekwalificeerd personeel dat voortdurend professionaliseert. ‘Een leven lang leren’ zou vanzelfsprekendheid moeten zijn.  Het past in onze ambitie dat onze medewerkers goed gekwalificeerd en gemotiveerd zijn. We leggen de lat hoog voor onze leerlingen, dus stellen we ook hoge eisen aan onze medewerkers.