6. Samenwerking met stakeholders

Scheldemond vindt het belangrijk dat de inspectie en ministerie van OCW voldoende verantwoordingsinformatie tot hun beschikking hebben. Dit geldt intern ook voor onze ouders, de gemeenten of andere belanghebbenden of geïnteresseerden. In zekere zin wisselt de school informatie uit met stakeholders over hoe de school presteert en vinden interacties en activiteiten plaats. Door deze verantwoording wordt er ook geleerd en verbeterd. Het is de taak van alle medewerkers om vanuit een open benadering met alle belanghebbenden (collega’s, leerlingen en hun ouders) tot een eigen maatschappelijke opgave te komen, de belangen af te wegen, keuzes te maken, uit te voeren en toe te lichten. We bieden onderwijs van hoge kwaliteit dat jonge mensen voorbereidt op deelname aan onze samenleving en dat aantoonbaar aansluit op de behoeften van de leerlingen en de bredere omgeving van de school. Op deze manier creëren we publieke waarde. We zijn allemaal ambassadeur van Mondia, en in het bijzonder van Scheldemond.